Home » 2020 » duben

duben 2020

Možnost on-line zkoušení na KPŘ

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem dotazům na možnosti on-line zkoušení předmětů garantovaných KPŘ si Vás dovoluji informovat, že aktuálně rektorát UP připravuje přesný metodický postup pro on-line zkoušení. Zatím nevím přesný termín, kdy bude dokončen (předpokládám na základě aktuálních informací, které mám k dispozici, že to bude během příštího týdne nebo nejpozději do konce dubna).

Poté, co budou pravidla on-line zkoušení na UP dostupná jak vyučujícím, tak studentům, bude možné na KPŘ začít realizovat zkoušení také on-line způsobem podle přesně definovaných pravidel. Proto prosím v tomto ohledu o trpělivost do doby, než vedení univerzity příslušný metodický materiál dokončí.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

Informace pro studenty absolventských ročníků – individuální aktivity pro studenty od 20. dubna 2020.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude možné od 20. dubna 2020 realizovat individuální aktivity pro studenty posledních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia (např. individuální zkoušení, konzultace k BP/DP apod.).

V rámci jednotlivých domluvených a vypsaných termínů vyučujícími KPŘ prosím o striktní dodržování následujících pravidel při jejich realizaci:

1) Jakékoliv individuální aktivity je možné realizovat v maximálním počtu 5 osob (= maximum 4 studenti a vyučující)

2) Na stanovený termín zápočtu, zkoušky či konzultace se prosím dostavte přesně v čase stanoveném vyučujícím, dobu pobytu v budově PdF na Purkrabské ulici omezte prosím na nezbytné minimum spojené s realizací konkrétní aktivity (zápočet, zkouška, konzultace).

3) Dodržujte prosím povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) po celou dobu pobytu v budově PdF UP na Purkrabské ulici a další aktuálně platné požadavky vyplývající z mimořádných opatření vlády ČR (dodržování vzájemného minimálně dvoumetrového odstupu, veškeré zásady hygieny apod.).

Další informace najdete na webových stránkách UP:

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-se-znovuotevre-pro-studenty-absolventskych-rocniku/

a na stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

Předem děkuji za dodržování všech nastavených pravidel.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ