Home » Katedra biologie » Pracovníci » Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.

Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D.

Tel.: 585 635 180
e-mail: jitka.kopecka@upol.cz


VzděláníMgr. Jitka Kopecká, Ph.D.
2012: Ph.D. – Geologické vědy – Masarykova univerzita Brno
2001: Mgr. – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, biologie – zeměpis – geologie

Zaměstnání
2003 – dosud: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, katedra biologie, asistentka (do r. 2005), odborná asistentka (2005-dosud) (2006-2013 mateřská dovolená)
2001-2003: ZŠ Velká Dlážka Přerov, pedagog

Odborné zaměření
Foraminiferová fauna a paleoekologie středního miocénu
Analýza prekonceptů a miskonceptů v geologii
Analýza didaktických znalostí obsahu v kontextu přípravy budoucích učitelů přírodopisu
Geologické vzdělávání ve školském kurikulu

Pedagogická činnost
Geologie (BGEO, KGEO)
Geologie a paleontologie (AGP, AKGP)
Základy historické a regionální geologie (AZHG, AKZHG)
Cvičení v terénu (KCVT, ACVG)
Přehled geologie ČR pro učitele (MPGE, KPGE)
Environmentální výchova (ENVIR, ENVIK)
Didaktika přírodopisu (BDIK, KDIK)
Didaktika geologie (MDIKG, BDIKG)
Souvislá pedagogická praxe 1 (MSPP1, MKPP1)
Diplomový seminář (MDIP, MDI2, KDIP, KDI2, MDI3, KDI3)

Řešené projekty
2014: spoluřešitel interního grantu UP „Současné metody v biologii a vzdělávání“, číslo projektu IGA_PdF_2014019
Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů, CeTPo, č. CZ 1.07 / 2.3.00 / 20.0166. ( 2012 – 2015) – výzkumný pracovník od 1.9. 2013

Vybrané publikace za posledních 5 let
HOLCOVÁ, K., BRZOBOHATÝ, R., KOPECKÁ, J., NEHYBA, S.: Reconstruction of the unusual Middle Miocene (Badenian) palaeoenvironment of the Carpathian Foredeep (Lomnice/Tišnov denudational relict, Czech Republic). Geological Quarterly, 2015, 59 (4): 000–000. DOI:http://dx.doi.org/10.7306/gq.1249

KOPECKÁ, J.: Proč učitelé přírodopisu nemají rádi geologii? In: Pavlasová, L.: Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. s. 15. 2014. ISBN 978-80-7290-787-8

KOPECKÁ, J.: Didaktická znalost obsahu jako klíčový nástroj realizace kompetencí učitele v reflexi pedagogické praxe studentů učitelství přírodopisu. In: Vašťatková – Poláchová J., Vyhnálková, P. (eds.): Pedagogický výzkum. Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací. s. 149. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.

KOPECKÁ, J.: Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). Bulletin of Geosciences. sv. 87, čís. 3. s. 431 – 442. 2012. ISSN 1214-1119. 10.3140/bull.geosci.1299. (IF 1,099).

HOLCOVÁ, K. – KOPECKÁ, J. – DEMENY, A. In: Planktonic ecosystems of the Early Badenian (Langhian) epicontinetal sea. 13th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference (Proceedings). S. 32, 2012. ISBN 978-80-210-5978-8

KOPECKÝ D.- HAVRÁNKOVÁ M. – LOUREIRO J. – CASTRO S. – LUKASZEWSKI A. J. – BARTOŠ J. – KOPECKÁ J. – DOLEŽEL J. Physical distribution of homoeologous recombination in individual chromosomes of Festuca pratensis in Lolium multiflorum. Cytogenetic and Genome Research. sv.129, č.3, s.162-172, 2010. ISSN 1424-8581. (IF 1,783).