Home » Katedra biologie » Pracovníci » Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.

Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.

Tel.: 585 635 186
e-mail: sarka.hladilova@upol.cz


Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.

Vzdělání
2001: Docentka v oboru „Geologické vědy se zaměřením na paleontologii“ – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Odborné zaměření
Paleontologie, miocenní měkkýši karpatské předhlubně a vídeňské pánve (paleoekologie, tafonomie a systematika)
Aplikace paleontologie v geoarcheologii (fosilie jako artefakty, využívání fosiliferních hornin jako kamenných surovin v pravěku až vrcholném středověku)

Pedagogická činnost/výuka
Prezenční studium:
MGEV Geologický vývoj přírody pro učitele
BGEO Geologie
AGP Geologie a paleontologie
BTPGC Terénní praktikum z geologie
JTPS Tvorba a udržování přírodovědných sbírek
AZAP Základy paleoekologie

Kombinované a rozšiřující studium:
WGEV Geologický vývoj přírody
WGEOL Geologie
KGEV Geologický vývoj přírody pro učitele
KGEO Geologie,AKGP Geologie a paleontologie
KTPG Terénní praktikum z geologie
JTPSK Tvorba a udržování přírodovědných sbírek

Projekty
Podpora a vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II, projekt ESF reg.č. CZ. 1.07/2.3.00/20.00041, 2012-2015, mentor
Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů – projekt ESF reg.č. CZ. 1.07/2.3.00/20.0166 2012-2015, výzkumný pracovník
Mělkovodní ekosystémy středního miocénu Centrální Paratethydy: Sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystémů – grantový projekt 205/09/0103 Grantová agentura České republiky, 2009-2013, spoluřešitelka
Nové přístupy v přírodovědném vzdělávání – projekt PdF_2012_044, IGA UP Olomouc, 2012, hlavní řešitelka

Vybrané publikace
Doláková N., Brzobohatý R., Hladilová Š., Nehyba S. (2008): The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 59, 2, 133-146. Bratislava. ISSN 1335-0552 IF 1.081

Svoboda J., Králík M., Čulíková V., Hladilová Š., Novák M., Nývltová Fišáková M., Nývlt D., Zelinková M. (2009): Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. – Antiquity, 83, 320, 282-295. ISSN 0003 598X IF 0.844

Zágoršek K., Holcová K., Nehyba S., Kroh A., Hladilová Š. (2009): The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian Part of the Carpathian Foredeep). – Bulletin of Geosciences, 84, 3, 465-496. ISSN 1214-1119 (printed version), 1802-8225 (electronic version). IF 0.983

Zágoršek K., Nehyba S., Tomanová Petrová P., Hladilová Š., Bitner M. A., Doláková D., Hrabovský J., Jašková V. (2012): Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene. – Geological Quarterly, 56, 2, 269–284, doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1021 IF 0.761

Bitner M. A., Zágoršek K., Hladilová Š. (2013): Deep-water brachiopod assemblage from the Middle Miocene of Kralice nad Oslavou, Moravia, southeastern Czech Republic. – Comptes Rendus Palevol 12 (2013) 81–89, doi:10.1016/j.crpv.2013.01.004 IF 1.009