Home » Katedra biologie » Pracovníci » Mgr. Kristýna JANIŠOVÁ, Ph.D.

Mgr. Kristýna JANIŠOVÁ, Ph.D.

Tel.: 585 635 184
e-mail: kristyna.janisova@upol.cz


Mgr. Kristýna JANIŠOVÁ, Ph.D.

Vzdělání
2008: Mgr. – Učitelství přírodopisu a technické a informační výchovy pro II. st. ZŠ; Diplomová práce: Revize podčeledi Ototretinae palearktické a orientální oblasti a evoluce bioluminiscence u světluškovitých (Coleoptera: Lampyridae) Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie

Zaměstnání
2008 – dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, asistentka

Výzkumné zaměření
entomologie, fylogeneze vybraných skupin brouků

Pedagogická činnost/výuka
Obecná a aplikovaná biologie (KPŘ/BPOAB)
Obecná zoologie a základy fyziologie živočichů (KPŘ/BZOF, KPŘ/BZOFE, KPŘ/AOZO)
Úvod do biologie I (KPŘ/AKB1, KPŘ/AUB1, KPŘ/MAUB, KPŘ/MAUBK, KPŘ/MAUB1)
Úvod do biologie II (KPŘ/AKB2)
Základy biologických věd (KPŘ/BKZBV, KPŘ/BPZBV)
Zoologie bezobratlých (KPŘ/AZOL, KPŘ/BZOL, KPŘ/BZOLE, KPŘ/BZOBC)
Zoologie pro edukaci a zoogeografie (KPŘ/KZOLK, KPŘ/MEZE, KPŘ/MZOL)
Bakalářská práce I (KPŘ/ABP1)
Bakalářská práce II (KPŘ/ABP2)
Cvičení v terénu (KPŘ/KCVT)
Odborná praxe II (KPŘ/AKOP2, KPŘ/AOP2)
Seminář k bakalářské práci II (KPŘ/AKSB2)
Diplomový seminář I (KPŘ/MDIP)

Publikace
Kristyna Janisova & Milada Bocakova (2009) A NEW GENUS AND SPECIES OF OTOTRETINE FIREFLY FROM SRI LANKA (COLEOPTERA: LAMPYRIDAE). Annales zoologici, 59(3): 305-308 , IF – 0,397.

Milada Bocakova & Kristyna Janisova (2010) A NEW GENUS AND SPECIES OF OTOTRETINE FIREFLY FROM BORNEO (COLEOPTERA: LAMPYRIDAE). Zootaxa, 2347: 59-63, IF – 0.853.

Kristyna Janisova & Milada Bocakova (2011) REVIEW OF THE GENUS HYPERSTOMA (COLEOPTERA: LAMPYRIDAE). Zootaxa 2975: 64–68 , IF – 0.853.

Kristyna Janisova & Milada Bocakova (2013) REVISION OF THE SUBFAMILY OTOTRETINAE (COLEOPTERA:LAMPYRIDAE). Zoologiscger Anzeiger, IF – 1.8.