Home » Articles posted by Pavlína Škardová

Pavlína Škardová

Celoživotní vzdělávání – odevzdání zadání závěrečných prací

Upozorňuji studenty Přírodopisu Centra celoživotního vzdělávání, že termín pro odevzdání zadání závěrečných prací je dle harmonogramu akademického roku 2017/2018 do konce 2. semestru.

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací BKPĚQ

Vážení,

níže najdete instrukce k organizaci Kurzu pěstitelských prací KPŘ/BKPĚQ, který proběhne dle harmonogramu exkurzí ve dnech 2. – 4. 5. 2018.

Kurz pěstitelských prací LS 2018

BODRC/BODRQ 4. 4. 2018

Vážení,

z důvodu nutné účasti na školící akci implementace IS HP (školení rozvrhářů) se ruší dne 4. 4. 2018 výuka předmětů BODRC/BODRQ.

WKPĚS

Kurz pěstitelských prací 20. 4. 2018

Dne 20. 4. bude v době 8:00-12:15 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu WKPĚS na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro dobu pobytu na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program – sledujte prosím aktuality webu katedry.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Pavlína Škardová, Oldřich Štěpánek

KKPĚQ 23. 3. 2018

Vzhledem k předpokládanému vývoji počasí začne výuka Kurzu pěstitelských prací ve výukových prostorech našeho pracoviště. Dostavte se prosím k zahájení výuky v pátek 23. 3. 2018 v 8:00hod. na učebnu PU 3.07. V dopoledních hodinách se následně hromadně přesuneme na školní výukový pozemek, kde budeme pokračovat v praktické výuce pěstitelských prací. Je naprosto nezbytné mít s sebou teplý pracovní oděv a obuv, které jsou vhodné pro plánované aktivity (setí, pikýrování, řez ovocných dřevin aj.)

 

 

KKPĚQ Kurz pěstitelských prací 23. 3. 2018

Kurz pěstitelských prací 23. 3. 2018

Dne 23. 3. bude v době 8:00-14:45 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce, kde se v osm hodin ráno setkáme. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Pavlína Škardová, Oldřich Štěpánek

Organizace výuky předmětu MŘODQ

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

bohužel vzhledem k současným nízkým teplotám vzduchu jsem nucena odvolat blokovou výuku předmětu MŘODQ na školním pozemku tento  čtvrtek 1. 3. 2018. Náhradní termín stanovíme opět společně během osobního setkání. Úterní termín (6. 3. 2018, čas  13:30 hod – 16:30hod) zatím platí, denní teploty by se měly po víkendu již pohybovat nad nulou.

 

KPŘ/BPĚS cvičení 15. 11. 2017

Cvičení z předmětu KPŘ/BPĚS dne 15. 11. 2017 proběhne na školním pozemku. Upozorňuji na nutnost použití vhodného pracovního oděvu a obuvi vzhledem k možné mlze a předpokládaným denním teplotám (tenké rukavice výhodou).

BPĚS cvičení 18.10.2017

Cvičení z předmětu BPĚS 18.10.2017 bude realizováno na školním pozemku.

BPĚS cvičení 11. 10. 2017

Výuka cvičení předmětu BPĚS ve středu 11.10.2017 proběhne na učebně PU3.04.