Home » Articles posted by Pavlína Škardová

Pavlína Škardová

Přeplatek z exkurze BKPĚQ/BKPĚC

Vážené studentky, Vážení studenti, na sekretariátu Katedry biologie je k vyzvednutí přeplatek ze zálohy na exkurzi ve výši 70,-Kč; studentky Koryťáková Anna, Linhartová Adéla, Sikorová Natálie obdrží navíc 60,-Kč, jako přeplatek za neúčast na degustaci v Čejkovicích. Uvedenou částku si prosím vyzvedněte od středy 14. 6. 2017 co nejdříve u paní Pazdírkové.

Výuka BODRC – 3. 5 . 2017

Z důvodu konání blokové výuky Kurzu pěstitelských prací v týdnu od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017 se seminář z předmětu Méně známé ovocné dřeviny (BODRC) dne 3. 5. 2017 neuskuteční.

 

BKPĚQ, BKPĚC 2. – 5. 5. 2017

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací (BKPĚQ, BKPĚC) 2. – 5. 5. 2017

1. Ve dnech 2. 5. a 5. 5. bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování; práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

2. V rámci kurzu se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. exkurze. V průběhu těchto dnů budou navštíveny potravinářské podniky, muzeum (s potravinářskou tematikou) a osivářská firma. Doprava bude v oba dny realizována pronájmem velkokapacitního autobusu, odjezd z přednádražního prostoru stanoviště N v 8.00hod.

3. 5. 2017 středa – Smržice, Čejkovice

Sraz 7:45 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 8:00 hod. odjezd na exkurzní trasu Smržice – Čejkovice – Olomouc. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 17:00 hod.

Během dne bude realizována, nejdříve prohlídka prostor soukromé české společnosti SEMO a. s. Smržice s odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Dále bude navštívena výkupna léčivých rostlin a balírna čajů Sonnentor s. r. o., prohlídka provozu balírny čajů s výkladem o zpracování usušených rostlin nebo jejich částí, součástí prohlídky bude i krátký film o pěstování léčivých rostlin v systému bioprodukce, po exkurzi je opět možné zakoupit podnikové výrobky, především balené, ale i sypané čaje, koření aj. v podnikové prodejně. Na závěr možnost shlédnutí Bylinkové zahrady sv. Hildegardy, která je součástí podniku.

Následně bude uskutečněna prohlídka historických Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva, která bude doplněna řízenou degustací 4 vzorků přívlastkových vín vlastní produkce. Firma se zabývá tradiční výrobou se zařazením moderních postupů a technologií, vína zrají v dubových sudech a po stočení do lahví jsou uložena v chodbách templářského sklepení. Firma zpracovává hrozny z velkopavlovické a slovácké vinařské podoblasti Moravy.

4. 5. 2017  čtvrtek – Loštice, Litovel

Sraz 7:45 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 8:00 hod. odjezd na exkurzní trasu Loštice – Litovel – Olomouc. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 13:30 hod.

Navštíveno bude Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., jehož expozice se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Dále proběhne prohlídka provozu Pivovaru Litovel a. s. s výkladem a následnou malou ochutnávkou. Prohlídka zahrnuje návštěvu varny, spilky, ležáckého sklepa, případně i filtrační linky a stáčírny. Pivo se zde vaří klasickými výrobními postupy pouze z nejkvalitnějších surovin.

 

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 650,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje stravné během exkurzí.

Zálohu prosím uhraďte  Mgr. Monice Morris, Ph.D. v konzultačních hodinách (středa 9:00-9:45hod), případně Mgr. Monice Morris, Ph.D. nejpozději v úterý 2. 5. 2017 přímo po ukončení výuky na školním pozemku. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácensledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce!!! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku! Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po jeho ukončení ke kontrole!

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, schválení obsahu deníku kurzu a reprezentativní vystupování během exkurzí!

 Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu); doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; Mgr. Monika Morris, Ph.D.; Oldřich Štěpánek (zahradník)

 

 

KKPĚQ, KKPĚ 5. 5. 2017

Kurz pěstitelských prací (KKPĚQ, KKPĚ) 5. 5. 2017

Dne 5. 5. bude v době 8:00-14:45hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování;  práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová Ph.D., Mgr. Monika Morris, Ph.D., doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Oldřich Štěpánek

Bloková výuka MŘOD

Třetí výukový blok MŘOD proběhne v úterý 28.3. v době 8:00-11:15hod na školním výukovém pozemku. V případě nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín výuky.

Bloková výuka MŘOD

Vážení, vzhledem k časovým možnostem studentů došlo ke změně termínu druhého bloku výuky. Na základě dohody na první blokové výuce předmětu dne 24.2. se původní termín praktické výuky plánované na 3.3. mění na čtvrtek 23.3. Výuka proběhne na školním pozemku (Dlouhá 15, Olomouc-Lazce) v době 8:00-11:15hod!

Bloková výuka předmětu MŘOD

Vážení,

výuka předmětu MŘOD bude probíhat blokově. První výuka bude realizována 24.2.2017 v době 8:00-11:15hod na učebně Katedry biologie PU 3.03, náplní bude teoretický základ. Druhý blok proběhne následující pátek, tzn. 3.3.2017 v době 8:00-11:15hod na školním pozemku (Olomouc-Lazce; Dlouhá 15); praktická výuka řezu dřevin; je nutno pracovat v pracovním oděvu a pracovní obuvi. Termín poslední blokové výuky bude stanoven po vzájemné dohodě.

Přednáška BPOAQ 21.11.

Přednáška z předmětu Obecná a aplikovaná biologie BPOAQ se dne 21.11. neuskuteční. Nahrazena bude po domluvě  se studenty předmětu na následujícím termínu přednášky.

Děkuji za pochopení

Škardová

Cvičení BPOAQ

Cvičení ze dne 21. 11. bude přesunuto na 23.11. na 14.00hod.; dále cvičení z termínů 28.11. a 29.11.  budou realizována 30.11., začátek cvičení je stanoven na 14.00 a 15.00hod. Dostavte se prosím před budovu Vlastivědného muzea (náměstí Republiky 5; zasávka tramvaje “Náměstí republiky”). Náplní cvičení bude prohlídka stálé expozice “Příroda Olomouckého kraje”. Pro bezplatný vstup je nutno předložit průkaz studenta!

Cvičení z Pěstitelství BPĚS 16.11. a 23.11.

Cvičení z pěstitelství 16.11. proběhne vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na učebně. Následující cvičení dne 23.11. bude však realizováno na školním pozemku. Zároveň žádám všechny studenty, aby se na školní pozemek dostavili v čase cvičení dle harmonogramu programu Stag!