Home » Articles posted by Pavlína Škardová

Pavlína Škardová

KPŘ/BPĚS cvičení 15. 11. 2017

Cvičení z předmětu KPŘ/BPĚS dne 15. 11. 2017 proběhne na školním pozemku. Upozorňuji na nutnost použití vhodného pracovního oděvu a obuvi vzhledem k možné mlze a předpokládaným denním teplotám (tenké rukavice výhodou).

BPĚS cvičení 18.10.2017

Cvičení z předmětu BPĚS 18.10.2017 bude realizováno na školním pozemku.

BPĚS cvičení 11. 10. 2017

Výuka cvičení předmětu BPĚS ve středu 11.10.2017 proběhne na učebně PU3.04.

BPĚS cvičení 4.10. 2017

Cvičení z předmětu BPĚS ve středu 4.10. 2017 bude realizováno dle rozvrhu na učebně PU 3.04. Plánované aktivity na školním pozemku nelze po dnešních dešťových srážkách uskutečnit.

Výuka předmětů MABVQ, BPOAQ, BZZLE, BPĚS ve dnech 25.-27.9.2017

Vážení, ze zdravotních důvodů nebude realizována ve dnech 25.-27.9.2017 výuka níže uvedených předmětů:

– MABVQ – přednáška, pondělí 25.9.2017, 8:00-9:30hod;

– BPOAQ – přednáška, pondělí 25.9.2017, 15:00-16:30hod;

– BZZLE – cvičení, úterý 26.9.2017, 9:45-11:15hod;

– BPĚS – přednáška i cvičení, středa 27.9.2017, 8:00-13:00hod.

Způsob náhrady bude upřesněn osobní domluvou na následujících výukových termínech jednotlivých předmětů.

Děkuji Vám za pochopení.

Pavlína Škardová

Přeplatek z exkurze BKPĚQ/BKPĚC

Vážené studentky, Vážení studenti, na sekretariátu Katedry biologie je k vyzvednutí přeplatek ze zálohy na exkurzi ve výši 70,-Kč; studentky Koryťáková Anna, Linhartová Adéla, Sikorová Natálie obdrží navíc 60,-Kč, jako přeplatek za neúčast na degustaci v Čejkovicích. Uvedenou částku si prosím vyzvedněte od středy 14. 6. 2017 co nejdříve u paní Pazdírkové.

Výuka BODRC – 3. 5 . 2017

Z důvodu konání blokové výuky Kurzu pěstitelských prací v týdnu od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017 se seminář z předmětu Méně známé ovocné dřeviny (BODRC) dne 3. 5. 2017 neuskuteční.

 

BKPĚQ, BKPĚC 2. – 5. 5. 2017

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací (BKPĚQ, BKPĚC) 2. – 5. 5. 2017

1. Ve dnech 2. 5. a 5. 5. bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování; práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

2. V rámci kurzu se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. exkurze. V průběhu těchto dnů budou navštíveny potravinářské podniky, muzeum (s potravinářskou tematikou) a osivářská firma. Doprava bude v oba dny realizována pronájmem velkokapacitního autobusu, odjezd z přednádražního prostoru stanoviště N v 8.00hod.

3. 5. 2017 středa – Smržice, Čejkovice

Sraz 7:45 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 8:00 hod. odjezd na exkurzní trasu Smržice – Čejkovice – Olomouc. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 17:00 hod.

Během dne bude realizována, nejdříve prohlídka prostor soukromé české společnosti SEMO a. s. Smržice s odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Dále bude navštívena výkupna léčivých rostlin a balírna čajů Sonnentor s. r. o., prohlídka provozu balírny čajů s výkladem o zpracování usušených rostlin nebo jejich částí, součástí prohlídky bude i krátký film o pěstování léčivých rostlin v systému bioprodukce, po exkurzi je opět možné zakoupit podnikové výrobky, především balené, ale i sypané čaje, koření aj. v podnikové prodejně. Na závěr možnost shlédnutí Bylinkové zahrady sv. Hildegardy, která je součástí podniku.

Následně bude uskutečněna prohlídka historických Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva, která bude doplněna řízenou degustací 4 vzorků přívlastkových vín vlastní produkce. Firma se zabývá tradiční výrobou se zařazením moderních postupů a technologií, vína zrají v dubových sudech a po stočení do lahví jsou uložena v chodbách templářského sklepení. Firma zpracovává hrozny z velkopavlovické a slovácké vinařské podoblasti Moravy.

4. 5. 2017  čtvrtek – Loštice, Litovel

Sraz 7:45 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 8:00 hod. odjezd na exkurzní trasu Loštice – Litovel – Olomouc. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 13:30 hod.

Navštíveno bude Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., jehož expozice se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Dále proběhne prohlídka provozu Pivovaru Litovel a. s. s výkladem a následnou malou ochutnávkou. Prohlídka zahrnuje návštěvu varny, spilky, ležáckého sklepa, případně i filtrační linky a stáčírny. Pivo se zde vaří klasickými výrobními postupy pouze z nejkvalitnějších surovin.

 

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 650,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje stravné během exkurzí.

Zálohu prosím uhraďte  Mgr. Monice Morris, Ph.D. v konzultačních hodinách (středa 9:00-9:45hod), případně Mgr. Monice Morris, Ph.D. nejpozději v úterý 2. 5. 2017 přímo po ukončení výuky na školním pozemku. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácensledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce!!! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku! Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po jeho ukončení ke kontrole!

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, schválení obsahu deníku kurzu a reprezentativní vystupování během exkurzí!

 Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu); doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; Mgr. Monika Morris, Ph.D.; Oldřich Štěpánek (zahradník)

 

 

KKPĚQ, KKPĚ 5. 5. 2017

Kurz pěstitelských prací (KKPĚQ, KKPĚ) 5. 5. 2017

Dne 5. 5. bude v době 8:00-14:45hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování;  práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová Ph.D., Mgr. Monika Morris, Ph.D., doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Oldřich Štěpánek

Bloková výuka MŘOD

Třetí výukový blok MŘOD proběhne v úterý 28.3. v době 8:00-11:15hod na školním výukovém pozemku. V případě nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín výuky.