Home » Aktuality » Změna v rozvrhu oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol, 1. ročník

Změna v rozvrhu oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol, 1. ročník

Vážení,

upozorňuji Vás na změnu výukových předmětů ve dnech 15. 2. 2019 a 12. 4. 2019, viz níže

 Datum  

 Posluch.   

    

    8.00-9.30

   2hodiny


9.45-11.15

2hodiny

 11.30-13.00

     2 hodiny

  13.15-14.45

    2 hodiny

15.00-16.30

  2 hodiny    

16.45–18.15 

   2 hodiny

15.2.

 

7 T

PU 3.03  PU 3.26

PU 3.23

MKGQ Genetika a mol. biologie (Př) Vašut MKGQ Genetika a mol. biologie (Př) Vašut MKPUQ Určovací prakt. z botaniky II (Cv) Hradílek

3.26

MKČQ Přehled geologie ČR pro učitele (Cv) Kopecká 3.03 MKPTQ Terénní praktikum z entomol. II (Cv) Bocáková

3.23

MKTEQ Terénní praktikum z nižších rostlin (Sem) Štěpánková 3.23

 

12.4.

 

15 T

PU 3.03

PU 3.27

 

MKGQ  Genetika a mol. biologie (Cv)  Vašut

3.27

MKGQ  Genetika a mol. biologie (Cv)  Vašut

3.27

MKŽQ Ochrana život. prostředí pro učitele (Př)

Málková

3.03

MKŽQ Ochrana život. prostředí pro učitele (Cv)

Málková

3.03

MKŘEQ

Řez ovocných dřevin (Cv) Škardová (školní pozemek)