Home » Aktuality » Výzva pro studenty předmětu Geologie – cvičení BGEO a BGEQ, rozvrhová akce Pondělí 9:45 – 11:15

Výzva pro studenty předmětu Geologie – cvičení BGEO a BGEQ, rozvrhová akce Pondělí 9:45 – 11:15

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že výše uvedená rozvrhová akce je z hlediska počtu studentů značně předimenzovaná, žádám Vás tímto o přepsání části studentů na další rozvrhové akce těchto předmětů, aby byly skupiny rozvrhových akcí BGEO a BGEQ vyvážené.

Děkuji,

Kopecká